Субота, Квітень 17, 2021
Головна > Класичний навчальний заклад нового покоління

Класичний навчальний заклад нового покоління

Питання щодо створення вищого навчального закладу в м. Хусті на Закарпатті розглядалося ще в період існування державної автономії Карпатської України в кінці 1938 року. Незважаючи на несприятливі умови, політичний лідер Августин Волошин розробив проекти документів, зокрема Закону «Про заснування Українського Державного Університету в Хусті». Були накреслені заходи щодо організації шкіл та гімназій із українською мовою навчання. Однак, ліквідація Карпатської України не дала змоги реалізувати соціально-економічні та освітньо-культурні плани керівників уряду в Закарпатті.

Після входження нашого краю до складу України відкривається низка нових навчальних закладів. В Ужгороді засновується державний університет. Згодом, уже за державної незалежності України, заклади вищої школи відкриваються в Мукачеві. І нарешті, в 2000 році в Хусті було відкрито філію недержавного вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Відповідно до статуту цього вишу, Хустська філія була створена за наказом президента Університету П.М. Таланчука від 20 квітня 2000 року. Очолив філію кандидат технічних наук, доцент Василь Михайлович Козак, уродженець с. Кошелево Хустського району, який із ентузіазмом приступив до роботи. Значних труднощів, особливо організаційно-матеріальних, передусім вистачало на початку створення філії.

Основу першого кадрового складу, що був задіяний у становленні та створенні методичної бази ВНЗ, склали такі члени професорсько-викладацького колективу: Н.С. Дворнікова, О.І. Козак, О.В. Пулянович, кандидат біологічних наук О.П. Крись, кандидат історичних наук М.Г. Притула, професор В.К. Баженов, кандидат економічних наук Г.І. Біган, виконуючий обов’язки доцента В.В. Четов, заслужений учитель України О.І. Каневська, Н.Ю. Баняс, О.В. Мельник, О.І. Ерделі, Н.П. Алексович та інші.

Після формування професорсько-викладацького складу було здійснено набір 178 студентів, із них 88 на денну та 90 на заочну форми навчання. Проводилася підготовка спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за трьома спеціальностями: 6.050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 6.050200 «Менеджмент організацій», 6.040200 «Соціальна робота».

Під керівництвом умілого й сучасного менеджера В.М. Козака Хустська філія почала набирати потужних обертів. За короткий час тут було сформовано потужний професорсько-викладацький колектив, зміцнено матеріально-технічну базу, відкрито нові спеціальності.

1 січня 2005 року філія була реорганізована в Карпатський інститут підприємництва Університету «Україна».

Сьогодні Карпатський інститут підприємництва – потужний навчальний заклад Закарпаття ІІІ-ІV рівня акредитації. Тут готують висококваліфікованих фахівців для народного господарства краю. Торік інститут очолила молода, енергійна випускниця навчального закладу – кандидат соціологічних наук, доцент В.С. Чопей. Вікторія Степанівна активно працює над подальшим благоустроєм навчального закладу, зміцненням матеріальної бази інституту, відкриттям нових спеціальностей.

Зараз Карпатський інститут підприємництва Університету «Україна» готує фахівців за такими спеціальностями денної та заочної форми навчання: менеджмент організацій і адміністрування; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; фінанси і кредит; облік і аудит; товарознавство і торговельне підприємництво; правознавство; соціальна робота; переклад; українська мова та література.

В інституті також здійснюється перепідготовка спеціалістів (II вища освіта): менеджмент організацій і адміністрування; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; соціальна робота.

На часі відкриття нових спеціальностей: журналістика; туризм; фізична реабілітація тощо.

Підготовка фахівців здійснюється за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Сьогодні в нашому інституті сформовано потужний професорсько-викладацький колектив. Читають лекції, проводять семінарські і практичні заняття доктори наук, професори, доценти, старші викладачі. В інституті досить солідна бібліотека, одна з кращих у місті, читальний зал, комп’ютерні класи, що дає змогу якісно здійснювати навчально-виховний процес.

Традиційними стали в інституті міжнародні, всеукраїнські та вузівські науково-практичні конференції і семінари.

На професійному рівні у виші налагоджене спортивне життя. Зокрема працюють спортивні секції з футболу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики, аеробіки, фітнесу, атлетизму, айкідо, настільного тенісу, жіночого футболу тощо.

В інституті активно діють студентське самоврядування, а також студентське наукове товариство. Студентське самоврядування – це молодь, яка прагне вирішувати свої проблемні питання самостійно, але за підтримки адміністрації. Набули популярності різні тематичні, розважальні, інтелектуальні заходи. Студенти за підтримки адміністрації організовують екскурсії до м. Ужгорода, на гори Говерлу та Менчул, до Синевирського озера, у санаторій «Шаян», на водоспад Шипот тощо.

Отже, Карпатський інститут підприємництва – класичний навчальний заклад нового покоління. Як і в усіх без винятку територіально відокремлених підрозділах Університету «Україна», у нас створені всі належні умови для навчання не лише здорових студентів, а й людей із особливими потребами. Карпатський інститут підприємництва – це потужний класичний вищий навчальний заклад інтегрованого типу ІІІ-ІУ рівня акредитації, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров’я.