Четвер, Липень 7, 2022
Головна > Історія створення

Історія створення

Хустська філія вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” створена на основі рішення зборів засновників та згідно з наказом №36 президента Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” П.М. Таланчука від 20 квітня 2000 р. як територіально відокремлений структурний підрозділ без статусу юридичної особи. Наказом №20 від 01.02.2005 року філія реорганізована у Карпатський інститут підприємництва вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”.

Карпатський інститут підприємництва внесений до сертифікату РІ-ІV №114876, виданого відповідно до рішення Державної атестаційної комісії від 26 червня 2007 року, протокол № 67, Відкритому міжнародному університету розвитку людини “Україна”, згідно якого його визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу IV рівня. Згідно Положення Карпатський інститут підприємництва є структурним підрозділом “Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” (Університет «Україна»).

Навчальний заклад створено відповідно до дозволу Хустської районної державної адміністрації (лист від 11.04.2000 №01-9/343). Концепція освітньої діяльності відокремленого структурного підрозділу погоджена з Управлінням освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації.

Вищий навчальний заклад включено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка від 04.02.10 № АБ 235551, видана Державним комітетом статистики України у Подільському районі м. Києва).

Відокремлений структурний підрозділ діє згідно Положення про Карпатський інститут підприємництва вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», яке затверджене президентом (від 01.02.05) та загальними зборами засновників базової структури (протокол №3 від 17.12.04)

Метою заснування відокремленого структурного підрозділу, відповідно до положення, є підготовка фахівців на основі традиційних та новітніх форм організації навчання.

Основу першого кадрового складу, що був задіяний у становленні та створенні методичної бази ВНЗ, склали такі члени професорсько-викладацького колективу: Н.С. Дворнікова, О.І. Козак, О.В. Пулянович, кандидат біологічних наук О.П. Крись, кандидат історичних наук М.Г. Притула, професор В.К. Баженов, кандидат економічних наук Г.І. Біган, виконуючий обов’язки доцента В.В. Четов, заслужений учитель України О.І. Каневська, Н.Ю. Баняс, О.В. Мельник, О.І. Ерделі, Н.П. Алексович та інші.

Після формування професорсько-викладацького складу було здійснено набір 178 студентів, із них 88 на денну та 90 на заочну форми навчання. Проводилася підготовка спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за трьома спеціальностями: 6.050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 6.050200 «Менеджмент організацій», 6.040200 «Соціальна робота».

Під керівництвом умілого й сучасного менеджера В.М. Козака Хустська філія почала набирати потужних обертів. За короткий час тут було сформовано потужний професорсько-викладацький колектив, зміцнено матеріально-технічну базу, відкрито нові спеціальності.

1 січня 2005 року філія була реорганізована в Карпатський інститут підприємництва Університету «Україна».