Четвер, Липень 7, 2022
Головна > Спеціальність «Право»

Спеціальність «Право»

Юрист (правник) – фахівець, який має професійні правові знання у галузі юридичних наук, законодавства й практики його застосування.


Сучасне поняття «юрист» об’єднує всіх людей, що займаються різноманітною професійною юридичною діяльністю, а саме — суддівслідчихпрокурорівнотаріусівюрисконсультівадвокатів.

Професія юрист була популярною завжди і є актуальною і сьогодні.
У теперішній неспокійний час відчувається потреба у фахівцях права.

На юристів покладаються завдання утвердження верховенства права, посилення правових гарантій соціально незахищених верств населення, збільшення  правосвідомості та правової культури українців, вдосконалення законодавства та багато іншого.

Головна мета юриста – захист прав і свобод громадян, слідкування за виконанням демократичних принципів. Немає ні однієї держави на землі, де б не порушувалися права людини, тому існує велика кількість державних установ  та організацій,  які займаються реалізацією принципів права,  через які здебільшого і здійснюється правозахисна діяльність громадян.

Програма спеціальності 081 «Право» орієнтована на надання юридичної освіти із широким доступом до працевлаштування та подальшого навчання; забезпечення формування та розвитку загальних та професійних компетентностей у галузі права, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар’єри, засновані на отриманих здобувачами вищої освіти знаннях у галузі права.

Фахівець  за кваліфікацією “Молодший спеціаліст-юрист” може займати такі посади:

§- спеціаліст державної служби; §- помічник судді; §-помічник слідчого; §-спеціаліст відділу реєстрації актів цивільного стану; §- декларант; §- секретар суду; §- помічник адвоката; §- помічник нотаріуса; §- юристконсульт; §- інспектор міліції.


Упродовж навчання студенти вивчають такі дисципліни:

 • Україна в контексті світового розвитку
 • Історія держави і права України
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Теорія держави і права
 • Основи римського приватного права
 • Адміністративне право
 • Конституційне право України
 • Кримінальне право
 • Цивільне право
 • Організація судових і правоохоронних органів
 • Трудове право
 • Юридична деонтологія
 • Адміністративна реформа та муніципальне право
 • Кримінальний процес
 • Цивільний процес
 • Адвокатура України
 • Фінансове право
 • Нотаріат України
 • Право соціального забезпечення
 • Криміналістика