Четвер, Липень 7, 2022
Головна > Правила прийому до інституту

Правила прийому до інституту

Правила прийому до Карпатського інституту підприємництва закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» .

Провадження освітньої діяльності в інституті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України. Термін дії ліцензії безстроковий.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2022 році.

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Закладу вищої освіти “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Розклад роботи Відбіркової комісії:
понеділок – п’ятниця з 9:00 до 17:00 год (з 30.06.2022 по 01..09.2022 понеділок- п’ятниця з 9:00 до 17:00 год);
субота – з 10:00 до 15:00 год (з 30.06.2021 по 01.09.2022).

ТЕРМІНИ ВСТУПУ ДО КАРПАТСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У 2022 РОЦІ

ОСНОВНА СЕСІЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року 05 версня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі творчих конкурсів, мотиваційних листів   18:00 08 серпня 2022 року   19 вересня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту   18:00 23 серпня 2022 року  
Строки проведення сесії творчих конкурсів 09-16 серпня 2022 року   20-27 вересня 2022 року
Строки проведення Університетом індивідуальної усної співбесіди 09-16 серпня 2022 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 02 вересня 2022 року 29 вересня 2022 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2022 року не пізніше 01 жовтня 2022 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Медичні огляди та інші процедури, якщо це викликано встановленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 липня

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)), для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

    Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року 05 вересня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право           складати           вступні випробування або вступають за результатами                зовнішнього незалежного оцінювання     18:00 23 серпня 2022 року     19 вересня 2022 року
Строки проведення вступних випробувань 24 – 30 серпня 2022 року 20-27 вересня 2022 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не раніше18:00 07 вересня 2022 року 29 вересня 2022 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2022 року не пізніше 01 жовтня 2022 року