Понеділок, Січень 24, 2022
Головна > Правила прийому до інституту

Правила прийому до інституту

Правила прийому до Карпатського інституту підприємництва закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» .

Провадження освітньої діяльності в інституті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України. Термін дії ліцензії безстроковий.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2022 році.

Розклад роботи Відбіркової комісії:
понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00 год (з 30.06.2021 по 23.08.2021 понеділок- п’ятниця з 9:00 до 19:00 год);
субота, неділя – з 10:00 до 15:00 год (з 30.06.2021 по 23.08.2021).

ТЕРМІНИ ВСТУПУ ДО КАРПАТСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У 2021 РОЦІ

ОСНОВНА СЕСІЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна
форма
навчання
Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 14 липня
2021 року
16 серпня
2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні іспити та/або творчі конкурси 18 год. 00 хв. 16 липня 2021 року 03 вересня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 18 год. 00 хв. 23 липня
2021 року
03 вересня 2021 року
Строки проведення співбесід 17 – 19 липня
2021 року
04-10 вересня
2021 року
Строки проведення вступних випробувань 24 – 30 липня
2021 року
04-10 вересня
2021 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 12 год. 00 хв 10 серпня 2021 року 13 вересня 2021 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2021 року не раніше 20 вересня
2021 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Медичні огляди та інші процедури, якщо це викликано встановленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 липня

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)), для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна
форма
навчання
Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 14 липня
2021 року
16 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування або вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 18 год. 00 хв 23 липня 2021 року 03 вересня 2021 року
Строки проведення вступних випробувань 24 – 30 липня 2021 року 04 – 10 вересня 2021 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не раніше 12 год. 00 хв 10 серпня 2021 року 13 вересня 2021 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2021 року не раніше 20 вересня 2021 року

ДОДАТКОВА СЕСІЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається в такі строки:

Етапи вступної кампанії Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 01 листопада
2021 року
Закінчення прийому заяв та документів 12 листопада
2021 року
Строки проведення співбесід та вступних випробувань 13-19 листопада
2021 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 26 листопада 2021 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 листопада 2021 року

2. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання в такі строки:

Етапи вступної кампанії Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 01 листопада
2021 року
Закінчення прийому заяв та документів 12 листопада
2021 року
Строки проведення співбесід та вступних випробувань 13-19 листопада
2021 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 26 листопада 2021 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 листопада 2021 року