Четвер, Липень 7, 2022
Головна > Навчання за ваучером

Навчання за ваучером

ОСВІТА ДЛЯ ОСІБ ВІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ 45+ ЗА РАХУНОК ВАУЧЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

Карпатський інститут підприємництва оголошує прийом АБІТУРІЄНТІВ за програмою 45+, в межах вступної кампанії з 16.08.2021 до 03.09.2021; з 01.11.2021 до 12.11.2021, за освітнім рівнем бакалавр, на спеціальність 231 Соціальна робота.

ПРО ПРОГРАМУ

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці», ст. 30 Закону України «Про зайнятість населення» та Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 1716 від 07.09.2020 «Про затвердження Переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер» на підставі ваучера здійснюються проходження перепідготовки за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація, підвищення кваліфікації за професією (спеціальністю) згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

Для чого це потрібно?

– кар’єрне зростання;

– розширення повноважень;

– зміна місця роботи;

– оволодіння новою справою;

– задоволення інтелектуального голоду;

– оновлення знань;

– започаткування власного бізнесу…

Хто має право навчатися за державний кошт?

Право на навчання коштом держави на підставі ваучера надається:

1) особам віком 45+

– старше 45 років;

– до досягнення пенсійного віку;

– страховий стаж становить не менше 15 років;

– мають професійно-технічну або вищу освіту;

– не проходили протягом останніх 5 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

– не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні;

2) особам звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

3) особам звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

4) внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

УВАГА! Договір про навчання укладається між навчальним закладом та особою упродовж 90 днів після видачі ваучера.

Як це робиться?

КРОК 1. Обрати спеціальність, форму і місце навчання.

КРОК 2. Зібрати необхідні документи.

КРОК 3. Звернутися до центру зайнятості із заявою та документами.

КРОК 4. Отримати повідомлення від центру зайнятості про прийняте щодо видачі ваучера рішення.

Термін прийняття рішення – не пізніше ніж на 8-ий робочий день з дня подання документів.

Термін інформування заявника – протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення.

КРОК 5. Протягом 5 робочих днів з дня надходження повідомлення отримати ваучер у центрі зайнятості.

Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.

КРОК 6. Протягом 90 днів після видачі ваучера укласти договір про навчання з університетом.

УВАГА! Звертайтеся до центру зайнятості в терміни, узгоджені з термінами подання документів до приймальної комісії:

Перелік документів для отримання ваучера

– заява (подається до центру зайнятості особисто);

– паспорт;

– трудова книжка (чи копія, засвідчена роботодавцем) або її дублікат;

У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, а також виконання роботи не на умовах трудового договору особою подається довідка, видана за місцем роботи або архівною установою про прийняття та звільнення з роботи, чи цивільно-правовий договір або інші документи, що підтверджують період зайнятості такої особи.

Для підтвердження страхового стажу за період військової служби подається довідка військового комісаріату, в якому особа перебуває на обліку, або військової частини (військового навчального закладу, установи тощо), де особа проходила службу (за наявності).

– документ про професійно-технічну чи вищу освіту або його дублікат;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків;

– звільнені зі служби особи подають також копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення;

– звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО з числа інвалідів подають також копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності – індивідуальну програму реабілітації;

– внутрішньо переміщені особи подають також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Перелік документів для вступу до інституту

– заява про вступ;

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– копія паспорта;

– копія ідентифікаційного коду;

– 6 кольорових фотокарток розміром 3×4 см;

– військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці).

Звільнені зі служби особи подають також копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

Звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО з числа інвалідів подають також копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності – індивідуальну програму реабілітації.

Внутрішньо переміщені особи подають також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.