Четвер, Липень 7, 2022
Головна > Інструкція для студента

Інструкція для студента

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 року), Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна”, вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. 
Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ВИБОРУ ДИСЦИПЛІНИ СТУДЕНТОМ

І. Вибір дисциплін циклу загальної підготовки.

1. Ознайомтесь із КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ.
2. Ознайомтесь із анотаціями дисциплін, які Вас зацікавили (посилання є в каталозі). Інший спосіб – ознайомитись із алфавітним покажчиком дисциплін за посиланням АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ДИСЦИПЛІН.
3. Якщо хочеться дізнатися більше про дисципліну, яка зацікавила, ознайомтесь із робочою програмою навчальної дисципліни (РПНД) на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу на платформі Moodle (посилання є в каталозі). Якщо курс закритий для перегляду, а Ви все ж бажаєте переглянути РПНД, зверніться на кафедру чи циклову комісію.
4. Дисципліни, які випускова кафедра вважає найбільш відповідними змісту освітньої програми, позначені ознакою мейджорності “м”. Це дозволяє звузити вибір, якщо вам важко визначитися.
5. Якщо бажаєте ще глибше зрозуміти зміст і якість підготовки курсу, подивіться, які ще навчально-методичні матеріали входять в електронний курс на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу.
6. Поцікавтесь, який викладач, імовірно, вестиме курс у наступному році.
7. Якщо викладач підготував відеопрезентацію курсу або проводить аудиторні презентації, перегляньте або відвідайте їх, щоб переконатися, що стиль викладання і особистість викладача вам подобається.
8. На основі отриманого враження оберіть дисципліни, шляхом заповнення і підписання Google-форми чи заяви в деканаті (на кафедрі чи в цикловій комісії). При цьому Ви можете обирати дисципліни, закріплені за вашою кафедрою, вашим навчально-виховним підрозділом, іншим територіально відокремленим підрозділом університету (в цьому випадку за дистанційною технологією навчання).
Якщо в процесі вибору у вас з’явилася потреба ознайомитись з іншими освітніми програмами чи навчальними планами інших спеціальностей, ви можете скористатися посиланням https://ab.uu.edu.ua/NM_zabezpechennya_specialnostey_2020-21.
Крім цього при реалізації студентом права на академічну мобільність студенту можуть зараховуватися кредити і результати навчання, які він здобув під час навчання в іншому ЗВО (національному чи закордонному), а також на відкритих навчальних онлайн курсах (МООС, зокрема Prometeus, Coursera, Edex, CHAN Academy тощо) з отриманням відповідних сертифікатів.
9. Сукупний обсяг обов’язкової і вибіркової складових індивідуального навчального плану студента, незалежно від шляхів реалізації права на вільний вибір дисциплін, повинен відповідати вказаному в освітній програмі, за якою навчається студент.

ІІ. Вибір дисциплін циклу професійної підготовки.

1. Вибір дисциплін циклу професійної підготовки в основному здійснюється на основі дисциплін, запропонованих кафедрою з числа дисциплін, закріплених за кафедрою, і споріднених дисциплін. Цю інформацію наведено в Каталозі вибіркових дисциплін спеціальностей.
2. Заповнюючи Google-форму, ви обираєте дисципліни з 2-3 або більше запропонованих варіантів, які слухатимете в наступному навчальному році.
3. Якщо освітня програма передбачає наявність спеціалізації, тоді її вибір здійснюється одноразово на весь період навчання.
4. Зустрічається також комбінована форма вибору, коли частину кредитів ви набираєте блоком на весь період навчання, а частину – окремими дисциплінами на наступний навчальний рік.
5. Вам також варто ознайомитись із майнорами – спеціалізаціями інших освітніх програм, оскільки ви маєте право обрати один із них замість спеціалізації своєї освітньої програми.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.