Четвер, Липень 7, 2022
Головна > Науково-методична робота

Науково-методична робота

За роки існування інституту відбулося його становлення не лише як навчального закладу, але й як наукової установи.

Важливу роль відіграє організація та проведення наукових конференцій та семінарів, що сприяють успішному виконанню складних проблем у навчальному процесі та розширенню наукових зв’язків. Щороку в інституті проводяться науково-практичні конференції викладачів та студентів.

Встановлені робочі зв’язки та обмін інформацією науковцями України, зокрема вищих навчальних закладів міст Києва, Львова, Херсона, Харкова, Івано-Франківська та Ужгорода. Професорсько-викладацький склад прагне до новаторства, максимального розвитку активності студентів у процесі навчання, працює над зміцненням матеріально-технічної бази та створенням ділового морально-психологічного клімату в колективі.

Велика увага приділяється науково-дослідній роботі викладачів зі студентами. Найважливішим завданням викладачів, наукових співробітників є виявлення і добір студентів, які займаються науковою роботою на ранніх стадіях навчання. Це дозволяє студентам реалізувати свій творчий потенціал у процесі здобування освіти в інституті. Під керівництвом викладачів студенти виступають на конференціях, публікують статті в наукових виданнях, беруть участь в олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт.

В інституті проводиться робота по запровадженню наскрізних тем науково-дослідної роботи студентів від першого до випускного курсу. Питання наскрізних тем, що закріплюються за студентами, використовуються ними не лише для підготовки наукових статей та виступів на семінарах, науково-практичних конференціях, але і при написанні рефератів, курсових та дипломних робіт. Кращі студенти-випускники направляються в аспірантуру та є здобувачами наукових ступенів.

Викладачі дотримуються вимог, які сприяють налагодженню організаційної роботи на кафедрах, а саме:

  • регулярно вносять зміни та доповнення до тематичних планів навчальних дисциплін з метою своєчасного та якісного виконання вимог Міністерства освіти і науки України;
  • проводять відкриті заняття;
  • націлені на реалізацію в навчальній роботі останніх досягнень науки, техніки та досвіду практичної діяльності;
  • на високому рівні забезпечують читання лекцій;
  • постійно підвищують рівень професійної підготовки, практичний досвід і педагогічну майстерність;
  • забезпечують консультування і контроль підготовки студентів до занять;
  • беруть участь у науковій роботі кафедр, керують науково-дослідною роботою студентів.

Колектив кафедри економіки та менеджменту проводить наукові дослідження за загальнокафедральною темою “Трансформування організаційно-економічних відносин до соціально-орієнтованих ринкових умов Закарпаття”.

Студентські наукові роботи, керівництво яких здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедри, неодноразово відзначалися грамотами вищих навчальних закладів. На кафедрі діє студентський гурток «Менеджмент», який неодноразово брав участь у студентських науково-практичних конференціях. Керує гуртком старший викладач Костіна Т.Ю. Основним напрямом діяльності є економічний аналіз, ситуаційні вправи. Мета: наукові дослідження, проведення анкетування, обговорення найактуальніших аспектів у галузі менеджменту.

Вагомим є науковий доробок кафедри соціальної роботи. Колектив кафедри проводить наукові дослідження за загальнокафедральною темою “Актуальні проблеми соціальної роботи”. Викладачами опубліковано монографії, посібники і підручники, наукові статті.

Колектив кафедри бере активну участь в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій, залучає студентів до наукової роботи.

Окрім навчання, студенти беруть участь у студентських, вузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах, літературно-мистецьких вечорах; відстоюють честь кафедри у спортивних змаганнях, беруть участь у різних тематичних, розважальних та інтелектуальних заходах.

Участь у науково-практичних конференціях, літературно-мистецьких вечорах спрямована на активізацію студентів щодо навчального, виховного планів, розширення світогляду щодо мовознавчих, літературознавчих інновацій у науці, а також на розвиток у них любові до української мови, літератури, духовної культури, поглиблення вмінь, навичок майбутніх висококваліфікованих фахівців.