Понеділок, Січень 24, 2022
Головна > Правила прийому до коледжу

Правила прийому до коледжу

Правила прийому для здобуття освітньо-професійного  рівня «фаховий молодший бакалавр» до Карпатського коледжу закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Провадження освітньої діяльності у коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України. Термін дії ліцензії безстроковий.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2021 році.

Розклад роботи Відбіркової комісії:
понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00 год (з 30.06.2021 по 23.08.2021 понеділок- п’ятниця з 9:00 до 19:00 год);
субота, неділя – з 10:00 до 15:00 год (з 30.06.2021 по 23.08.2021).

ТЕРМІНИ ВСТУПУ ДО КАРПАТСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ В 2021 РОЦІ

ОСНОВНА СЕСІЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року 16 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, співбесіду, вступні іспити о 18:00
26 липня 2021 року
03 вересня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання о 18:00
01 серпня 2021 року
03 вересня 2021 року
Строки проведення вступних іспиті 14 липня – 02 серпня 2021 року 04 –10 вересня 2021 року
Строки проведення співбесід 24 – 29 липня 2021 року 04 –10 вересня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 12:00
18 серпня 2021 року
13 вересня 2021 року
Термін зарахування вступників* не раніше 12:00
20 серпня 2021 року
не раніше 20 вересня 2021 року

*додаткове зарахування на вільні місця не пізніше 30 вересня 2021 року.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня 2021 року. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 вересня.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, проводяться до 09 серпня.

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року 16 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, співбесіду, вступні іспити о 18:00
26 липня 2021 року
03 вересня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання о 18:00
02 серпня 2021 року
03 вересня 2021 року
Строки проведення вступних іспитів та співбесід 14 липня – 02 серпня 2021 року 04 – 10 вересня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 12:00
18 серпня 2021 року
13 вересня 2021 року
Термін зарахування вступників* не раніше 12:00
20 серпня 2021 року
не раніше 20 вересня 2021 року

*додаткове зарахування на вільні місця не пізніше 30 вересня 2021 року.

ДОДАТКОВА СЕСІЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Етапи вступної кампанії Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 01 листопада 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів 12 листопада 2021 року
Строки проведення співбесід та вступних випробувань 13-19 листопада 2021 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 26 листопада 2021 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 листопада 2021 року

2. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та таких, що вступають на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційних рівнів), освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання

Етапи вступної кампанії Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 01 листопада 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів 12 листопада 2021 року
Строки проведення співбесід та вступних випробувань 13-19 листопада 2021 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 26 листопада 2021 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 листопада 2021 року